0

Tooted ostukorvis

  • Ostukorv on hetkel tühi.
Vaata ostukorvi  
OSC Transport

Saunaahjud

Saunaahjud

“Tamme” saunaahjude efektiivsus teadaolevalt kõrgeim EestisSaunaahjude kasutusjuhend:

1. Paigaldamine
Enne paigaldamist on soovitatav saunaahju esimene küte teha värskes õhus või hea ventilatsiooniga ruumis ilma kerisekivideta, asetada tõmbe tekkimiseks saunaahjule ainult lõõri ühendustoru. Saunaahi ja lõõri ühendustoru on kaetud kuumakindla värviga, mis esmakordsel kütmisel eraldab suitsu ja lõhna. Nii vabanete ühtlasi ka ühendustoru värvkate eralduvast lõhnast. Ärge puudutage esimese kütmise ajal saunaahju, sest värvkate muutub esmalt pehmeks. Esmakordsel kütmisel piisab ühest sületäiest puudest. Kerisekividena tuleks kasutada ainult spetsiaalselt selleks otstarbeks mõeldud kive. Looduses leiduvaid maakoorekivimid võivad sisaldada kahjulike aineid, nagu näiteks rauapüriiti, ning seetõttu ei tohiks neid kasutada.
Kerisekivid ei tohi takistada saunaahju korpuse ja põlemiskambri vahel toimuvat õhuringlust. Saunaahju omavolilisest (tarnijaga kooskõlastamata) ümberehitamisest tulenevate tagajärgede ja kahjustuste eest saunaahju tarnija ei vastuta.

2. Ühendamine korstnalõõriga
Kõigil „Tamme ahi” seeria saunaahjudel on ühendustoru jaoks üks ava saunaahju peal, kivikambri ees või tagaosas, sõltuvalt saunaahju tüübist. Esmalt ühendage ühendustoru saunaahju peal paikneva avausega. Jälgige, et ühendustoru kinnituks kindlalt oma kohale. Tehke korstnasse ühendustoru jaoks auk, mis peab olema ühendustorust pisut suurem. Paigaldage saunaahi oma kohale ja suunake ühendustoru korstnalõõri. Ühendustoru ei tohiks liiga sügavale korstnasse lükata, vajadusel tehke toru lühemaks. Ühendustorud ja torupõlved müüakse eraldi.
NB! Ühte ja samasse korstnalõõri ühendada rohkem kui ühte kütteseadet on keelatud. Ühendustoru sisenemise koht korstnalõõri tuleb korralikult täita tulekindla ahjuseguga või kasutada tulekindlat mineraalvilla. Suurim nominaalne korstna gaasitemperatuur ahju liitekohas on 600 C. Soovitame ehitada või paigalda 600C kasutustemperatuuriga korstna.
NB! Saunaahju paigaldamisel järgige EVS 812-3:2007 ehitiste tuleohutusnõudeid ning kehtivatest eeskirjadest tulenevate tuleohutusnõuete tagamiseks kasutage vajadusel vastavat kvalifikatsiooni omava spetsialisti abi.

3. Küttereziim
3.1 Tuhasahtel
Kontrollige enne saunaahjus tule süütamist, et tuhasahtel ei oleks täis. Turvalisuse tagamiseks tühjendage see alles siis, kui tuhk on jahtunud.
3.2 Küttematerjal
Kütmiseks sobib kõige paremini küttepuu. Kasutage ainult kuiva puud, mille niiskus on alla 20%. Soovitame tuua puud toasoojusesse juba kütmisele eelneval päeval. Kasutage sobiva suurusega halge, mille läbimõõt on 5-10 cm ja pikkus maksimaalselt 40 cm. Ärge kasutage saunaahju kütmiseks kõrge põlemistemperatuuriga materjale (süsi, põlevkivi, plastmass, brikett, puidugraanulid, puitlaastplaat ja muud), mis võivad põhjustada ülekütmist.

3.3 Süütamine
Süütematerjalina võib kasutada tohtu, ajalehepaberit või süütamistükke. Avage tuhasahtel ja asetage esimene puu kolde tuleresti põhjale selliselt, et süütematerjal jääb nähtavale. Lisage koldesse mõned väiksemad puud pikuti tulerestile süüdake need ja sulgege saunaahju uks. Tõmbetugevust saab kõige tõhusamalt reguleerida tuhakasti avades / sulgedes. Kui puud põlevad hästi, laduge esimene saunaahjutäis risti tulerestile. Ärge kunagi kasutage süütevedelikku ja muid plahvatusohtlikke aineid.

3.4 Kütmine
Sauna kütmine sõltub ruumi suurusest, saunaahju võimsusest ning saunaruumi seinte ja lae ehitusmaterjalist. Sobiva saunaahjuga varustatud saunaruum on saunaliste vastuvõtuks valmis pooletunnise kuni tunniajalise kütmise järel. Lisage puid siis, kui koldes on pooled puud ära põlenud. Kerisekivide korralikuks kuumutamiseks tuleb tagada piisav tõmme, tõmmet saate regileerida tuhasahtli avamise/sulgemisega. Küttes ahju aeg-ajalt tugevama tõmbega, põleb suitsukanalitesse kogunenud tahm ära ja ahjuomadused paranevad. Vältige saunaahju ülekütmist, st. saunaahju kütmist hõõguvpunaseks. Ülekütmine vähendab tunduvalt ahju eluiga ja tekib tuleoht. Ülekütmistest tulenevate kahjude eest tarnija ei vastuta.

4.Hooldus
Saunaahju suitsukanalitesse kogunev tahm eemaldatakse kivipesa külgedel olevate puhastusluukide kaudu. Regulaarselt tuleb puhastada saunaahju suitsulõõre ja tuhasahtlit. Tuhasahtel tuleks alati enne ahju kütmist tühjendada, sest nii saab tuhakasti kaudu sisenev, põlemiseks vajalik õhk tuharesti jahutada, ning tänu sellele resti eluiga pikeneb. Ärge asetage tuhanõud põlevate materjalide lähedusse, sest tuhk võib sisaldada hõõguvaid süsi. Piisava tõmbe tagamiseks tuleb regulaarselt puhastada korstnat. Soovitatav on üks kord aastas laduda ümber kerisekivid,
eemaldades kivipesasse kogunenud kivijäätmed ja asendada riknenud kivid. Saunaahjule mittesobivate kivide, mis lagunemisel tekitavad kivipesasse sette, kasutamisest tulenevate kahjude eest tarnija ei vastuta. Saunaahju puhastamisel tuleb jälgida Kütteseadmete Puhastamise Tuleohutusnõudeid (RTL 1998, 195/196 ,771 ja RTL 2000, 99, 1555).

5. Ohutus
Tuleb järgida tuleohutuse üldnõudeid (RTL2000,99,1559). Tuleohutuse tagamiseks ära kasuta leiliruumi riiete või pesu kuivatamiseks. Kuumenedes on kerisekivid ja metallpinnad ohtlikud. Korraga ei tohi kerisekividele visata üleliia vett, sest kuumadelt kividelt aurustuv vesi on põletav. Klaasuksega saunaahjul vältida külma vee sattumist ukseklaasile. Samuti vältida
klaasi vigastamist teravate esemetega. Keelatud on jätta üksinda sauna lapsi , liikumisinvaliide, haigeid. Saunaskäimisel tuleb arvestada arsti poolt määratud piirangutega. Vanemad peavad takistama laste pääsemist saunaahju lähedusse. Saunas liikudes ole eriti ettevaatlik, kuna lava ja põrand võivad olla libedad. Ära mine sauna alkoholi, ravimite ja narkootiliste ainete
mõju all. Ekspluatatsiooni käigus tekkivatele küsimustele saate vastuse tarnija firmast või edasimüüjalt. Korrektselt paigaldatud ja nõuetekohaselt ekspluateeritavate toodete kasutamisel
ilmnevatest tõsistest tooteriketest informeerige vajadusel toote tarnijat või edasimüüjat. Saunaahju hooldus-ja ekspluatatsiooninõuete korrektse täitmise korral tagab tootja häireteta töö 1 aasta jooksul ostmise päevast alates. Pretensioonide esitamise aluseks on ostuarve, millel on fikseeritud ostu kuupäev.

Hüva leili!


Pildid tööprotsessist ning valmis ahjudest

EESTI MEISTRITE KÄSITÖÖ
Meistrite saunaahjud

Viruraud.ee on saunaahjude, suitsuahjude ja grillide tehase e-pood. Kõik tooted valmivad meie sepikojas Eesti meistrite käsitööna. Viruraud.ee klientide arv kasvab kiiresti tänu väga hea hinna ja kvaliteedi suhtele. Kõikidel toodetel on tehasegarantii 2 aastat.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Valge Hunt OÜ
Registrikood: 14164550
Ladu ja tootmine: Pärnamäe tee 155, Viimsi, Eesti
Telefon: +372 55 636 120
E-post: info@viruraud.ee

KOOSTÖÖPARTNERID
OSC Logistika