0

Tooted ostukorvis

  • Ostukorv on hetkel tühi.
Vaata ostukorvi  
OSC Transport

Garantii

Garantii


Valge Hunt OÜ (edaspidi Viruraud.ee) vahendab müüdavale kaubale tootja (tehase) garantiid. Garantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist. Garantii kehtib kogu Euroopa Liidus. Garantii katab konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade ning nende vigade tõttu seadmele põhjustatud defektide paranduskulud.

Garantiiaeg 
Kehtib alates toote üleandmisest tellijale 2 aastat. 

Garantii kehtivuse tingimused
Garantii aluseks on kauba ostu või saatedokument, mis tõestab kauba ostu Viruraud.ee e-poest.

Garantii alla ei kuulu järgmised vead, mis on tekkinud
1. Välistel põhjustel ehk ostja poolt tahtlikult või tahtmatult põhjustatud kahjustus.
2. Hooletusest või seadme valest kasutamisest.
3. Volitamata isiku teostatud hooldusest või kõrvalise isiku poolt sooritatud remondist. Vääramatute jõudude (force majoure) sekkumise tagajärjel.

Viruraud.ee ei vastuta
Toote defektide kõrvaldamata jätmise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud garantiiremondi käigus ning selle esinemist toote garantiiremonti toomisel ei ole registreeritud.
Tootja (tehase) poolt kaubale antud garantiiaja vältel võib klient esitada Viruraud.ee pretensiooni kauba sihtotstarbelist kasutamist või säilitamist takistavate asjaolude kohta, mis on põhjustatud kauba kvaliteedi puudustest. Tarbija pretensiooni lahendamine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadavalt kirjeldatult tootel esineva puuduse kohta. Võimalusel lisada fotod. 
Tarbija pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui Viruraud.ee tõestab, et puudused kauba kasutamisel on tekkinud tarbija süül. Garantiihooldusesse põhjuseta toodud seadmete (ehk garantiiremonti mittevajava, töökorras toote) transpordist ja ekspertiisist tekkinud kulud tasub ostja.

Garantiiasendus
Kui toote remontimine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, võtab Viruraud.ee endale õiguse (kliendi nõusolekul) asendada toode samaväärsega või paremaga. Garantiitähtajal asendatud asjale antakse algse müügigarantiiga sama kestusega uus garantii. Asja parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb (müügi)garantii parandamise aja kestuse võrra. Müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid. 
Viruraud.ee vahendusel müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg. 
Viruraud.ee garantiitingimused on vastavuses EV seadusandlusega.

Garantiijuhtumi korral toimige järgmiselt
1. Edastage meile teade info@viruraud.ee elektroonilisel kujul.
2. Saadame teile vastu garantiijuhtumi registreerimise avalduse.
3. Edastage täidetud avaldus info@viruraud.ee manusena.
4. Meie spetsialist konsulteerib tootjaga (tehasega) ning võtab Teiega ühendust 5 tööpäeva jooksul.Pildid tööprotsessist ning valmis ahjudest

EESTI MEISTRITE KÄSITÖÖ
Meistrite saunaahjud

Viruraud.ee on saunaahjude, suitsuahjude, grillide ja boilerite tehase e-pood. Kõik tooted valmivad meie sepikojas Eesti meistrite käsitööna. Viruraud.ee klientide arv kasvab kiiresti tänu väga hea hinna ja kvaliteedi suhtele. Kõikidel toodetel on tehasegarantii 2 aastat.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Valge Hunt OÜ
Registrikood: 14164550
Ladu ja tootmine: Pärnamäe tee 155, Viimsi, Eesti
Telefon: +372 55 636 120
E-post: info@viruraud.ee

KOOSTÖÖPARTNERID
OSC Logistika